Obiective

  • Apărarea drepturilor şi intereselor tuturor locuitorilor regiunii
  • Creşterea puterii economice a gospodăriilor ţărăneşti tradiţionale şi crearea condiţiilor necesare pentru repopularea satelor regiunii
  • Stimularea şi sprijinirea iniţiativelor particulare şi colective care au ca scop valorificarea resurselor naturale locale prin dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale, a activităţilor industriale şi introducerea de noi meserii
  • Dezvoltarea chibzuită şi eficientă a turismului, prin amenajarea şi protejarea potenţialului turistic al munţilor Apuseni
  • Uniunea va milita pentru renaşterea spirituală a satelor şi oraşelor, a tradiţiilor de muncă, datini, folclor şi etnografice ale regiunii
  • Dezvoltarea invăţămantului şi culturii, in conformitate cu specificul regiunii
  • Urmărirea cu exigenţă a protecţiei naturii şi reducerii poluării, prin demersuri şi măsuri ce conduc la refacerea echilibrului ecologic.

(din statutul Uniuniii Munţii Apuseni)