Cine suntem?

Uniunea Munţii Apuseni este o organizaţie obştească, a cărui scop este elaborarea, iniţierea şi realizarea unor acţiuni care să conducă la dezvoltarea economică, socială şi culturală, la imbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi la ocrotirea naturii in intreaga regiune a munţilor Apuseni.

Uniunea Munţii Apuseni nu are statut politic şi nu se subordonează nici unui partid politic, dar işi propune colaborarea cu forurile guvernamentale şi alte instituţii pentru rezolvarea problemelor regiunii.